Plne rešpektujeme súkromie našich zákazníkov, avšak poskytnutie niektorých osobných údajov je nevyhnutné, predovšetkým pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. Týmto sa zaväzujeme, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre účely uvedené v týchto zásadách. 

1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU

Správcom Vašich osobných údajov je Bc. Marika Šefarová, so sídlom Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, zapísaná v Živnostenskom registri č. 820-72363, IČO: 46631381, telefón: +421948600355, e-mail: donela@donela.eu (ďalej len „správca“).

2. PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právnym základom spracovávania Vašich osobných údajov je:

- skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre splnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo pre vykonanie opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov);

- Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

3. ÚČELY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracovávame pre následujúce účely:

- Vybavenie Vašej objednávky, tj. plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonania opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy a ďalej plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom.

- Zasielanie obchodných oznámení (odber noviniek), zasielanie dotazníkov spokojnosti a pre uskutočňovanie iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.

- Vytvorenie registrácie (užívateľského účtu) na stránkach www.donela.eu.

- Vybavenie Vašej požiadavky uplatnenej formou kontaktného formulára umiestneného na webových stránkach www.donela.eu.

Aby sme Vám mohli odosielať objednávky a zaistiť efektívne vyriešenie Vašich prípadných požiadaviek a reklamácií, spracovávame Vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo bankového účtu, objednaný tovar a jeho cenu.. 

4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, nebude dlhšia, než je nevyhnutné pre účely, pre ktoré sú spracovávané (napr. trvanie záručnej a pozáručnej doby, archivácia účtovných dokumentov), najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (pre tento účel spracovania).

5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú:

- zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy, a osoby zaisťujúce pre správcu technické služby súvisiace s prevádzkou e-shopu, vrátane prevádzky software a ukladania dát.

- príjemcovia Vašich osobných údajov pre plnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov môžu byť ďalej orgány finančnej správy, či iné príslušné úrady v prípadoch, kedy tak správcovi ukladajú všeobecne záväzné právne predpisy.

- osoby zaisťujúce pre správcu marketingové služby, mailingové služby a cloudové úložiská.

Správca má v úmysle predať osobné údaje do tretej zeme (do zeme mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii, iba príjemcom osobných údajov, ktorými sú poskytovatelia mailingových služieb, úložiská dát a súborov a analytických nástrojov.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobných údajov, poprípade obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenesiteľnosť Vašich osobných údajov.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať následujúcim spôsobom:

- zaslaním e-mailu na donela@donela.eu (pre všetky uvedené účely spracovania osobných údajov)

- kliknutím na možnosť “odhlásiť sa môžete tu” v každom jednotlivom e‑mailovom obchodnom oznámení (pre marketingové účely)

Pokiaľ by ste sa domnievali, že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené, či je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

Nemáte povinnosť Vaše osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je však nutnou požiadavkou pre účely uzavretia a plnenia zmluvy (tj. pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom, vrátane doručenia tovaru a riešenia práv zo zodpovednosti za vady, či vykonania opatrení správcom pred uzavrením takejto zmluvy a ďalej plnenia súvisiacich verejnoprávnych povinností správcom) a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné takúto zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť. To neplatí pre účely priameho marketingu, kedy poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzavretiu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo vzniesť námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, vrátane profilovania, pokiaľ sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Pokiaľ vznesiete námietku voči spracovaniu Vašich osobných údajov pre účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.

Webové stránky a súbory cookies

Naše stránky používajú tzv. cookies - malé textové súbory, ktoré sú uložené v počítači, smartphone či inom zariadení, a ktoré sa používajú vo Vašom prehliadači. Informácie cookies sú anonymné, nie sú priamo viazané na Vaše meno ani e-mailovú adresu, ale môžu obsahovať prihlasovacie údaje do systému.

Pokiaľ sa zaregistrujete na stránkach www.donela.eu, uložíme taktiež Vaše osobné údaje, ktoré uvediete vo Vašom užívateľskom profile. Všetci zaregistrovaní užívatelia môžu kedykoľvek vidieť, upravovať alebo zmazať svoje osobné údaje. Správca webu môže taktiež tieto informácie zobraziť a upravovať v nevyhnutnom prípade a to po dobu registrácie užívateľa.

Pri prihlasovaní do Vášho účtu, Vám nastavíme niekoľko súborov cookies pre uloženie Vašich prihlasovacích údajov a pre nastavenie zobrazenia obrazovky. Pokiaľ potvrdíte možnosť „Zapamätať si ma“, Vaše prihlásenie bude trvať 3 týždne. Pokiaľ sa zo svojho účtu odhlásite, prihlasovacie cookies budú odstránené.

Čas ponechania súborov cookies vo Vašom zariadení závisí na nastavení cookies vo Vašom PC a nastavení Vášho prehliadača. Nastavenie používania súborov cookies je súčasťou Vášho internetového prehliadača. Súbory cookies možno pomocou Vášho webového prehliadača odmietnuť alebo obmedziť na Vami vybrané typy.

Analytika

Z dôvodu analýzy návštevnosti a zlepšovania našich služieb, zhromažďujú tieto webové stránky aj niektoré anonymné dáta, ktoré môžu obsahovať Vašu IP adresu, druh internetového prehliadača, typ operačného systému, typ používaného zariadenia (napr. osobný počítač, mobil). Tieto údaje zhromažďujeme pomocou analytických nástrojov Google Analytics a Smartsupp. 

Bezpečnosť údajov

Dodržujeme technické štandardy bežné v IT sektore týkajúce sa ochrany a bezpečia dát. Ide hlavne o zaistenie nevyhnutnej fyzickej aj elektronickej ochrany zabraňujúcej neoprávnenému prístupu a zneužitiu údajov (využívame aj certifikát SSL). Napriek tomu si vyhradzujeme právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov, v prípade napadnutia servera neznámym páchateľom/hackarom. V takomto prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

V prípade otázok nás prosím kontaktujte na e-mailovej adrese: donela@donela.eu.