Plně respektujeme soukromí svých zákazníků, avšak poskytnutí některých osobních údajů je nevyhnutné, především pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem. Tímto se zavazujeme, že poskytnuté osobní údaje budou použity výlučně pro účely uvedené v těchto zásadách. 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Bc. Marika Šefarová, se sídlem Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, zapsaná v Živnostenském rejstříku č. 820-72363, IČO: 46631381, telefon: +421948600355, e-mail: donela@donela.eu (ďalej len „správca“).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je:

- skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů);

- Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- Vyřízení Vaší objednávky, tj. plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.
- Zasílání obchodních sdělení (odběr novinek), zasílání dotazníků spokojenosti a pro činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě.
- Vytvoření registrace (uživatelského účtu) na stránkách www.donela.eu.
- Vyřízení Vašeho požadavku uplatněného formou kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách www.donela.eu.

Abychom Vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení Vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme Vaše jméno, příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu. 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, nebude delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány (např. trvání záruční a pozáruční doby, archivace účetních dokumentů), nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:

- zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, a osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat.
- příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
- osoby zajišťující pro správce marketingové služby, mailingové služby a cloudová úložiště.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, pouze příjemcům osobních údajů, kterými jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
- zasláním e-mailu na donela@donela.eu (pro všechny uvedené účely zpracování osobních údajů)
- kliknutím na možnost “odhlásit se můžete zde” v každém jednotlivém e‑mailovém obchodním sdělení (pro marketingové účely)

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro účely uzavření a plnění smlouvy (tj. pro plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem) a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné takovou smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit. To neplatí pro účely přímého marketingu, kdy poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Webové stránky a soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení, a které se používají ve Vašem prohlížeči. Informace cookies jsou anonymní, nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu, ale mohou obsahovat přihlašovací údaje do systému.

Pokud se zaregistrujete na stránkách donela.eu, uložíme také Vaše osobní údaje, které uvedete ve Vašem uživatelském profilu. Všichni zaregistrovaní uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje. Správce webu může také tyto informace zobrazit a upravovat v nezbytném případě a to po dobu registrace uživatele.

Při přihlašování do Vašeho účtu, Vám nastavíme několik souborů cookies pro uložení Vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, Vaše přihlášení bude trvat 3 týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Čas ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení cookies ve Vašem PC a nastavení Vašeho prohlížeče. Nastavení používání souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit na Vámi vybrané typy.

Analytika

Z důvodu analýzy návštěvnosti a zlepšováni našich služeb, shromažďují tyto webové stránky i některé anonymní data, které mohou obsahovat Vaši IP adresu, druh internetového prohlížeče, typ operačního systému, typ používaného zařízení (např. osobní počítač, mobil). Tyto údaje shromažďujeme pomocí analytických nástrojů Google Analytics a Smartsupp. 

Bezpečnost údajů

Dodržujeme technické standardy běžné v IT sektoru týkající se ochrany a bezpečí dat. Jde zejména o zajištění nezbytné fyzické i elektronické ochrany zabraňující neoprávněnému přístupu a zneužití údajů (využíváme certifikát SSL). Přesto si vyhrazujeme právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji zákazníků, v případě napadení severu neznámým pachatelem/hackarem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: donela@donela.eu.