Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte firmě Donela.eu - Bc. Marika Šefarová pro účely zasílání obchodních sdělení a činění marketingových aktivit vůči Vaší osobě a/nebo pro účely vyřízení Vašeho požadavku uplatněného formou kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách www.donela.eu. 

Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je Bc. Marika Šefarová, se sídlem Lidické námestie 923/7, 040 22 Košice, Slovensko, zapsanou v Živnostenském rejstříku č. 820-72363, IČO: 46631381, telefon: +421948600355, e-mail: donela@donela.eu (dále jen „správce“).

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je:

- Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů),

- skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

- zasílání obchodních sdělení (odběr novinek), zasílání dotazníků spokojenosti a činění jiných marketingových aktivit správcem vůči Vaší osobě,
- vyřízení Vašeho požadavku uplatněného formou kontaktního formuláře umístěného na webových stránkách www.donela.eu,

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, nebude delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou:
- osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem webu, včetně provozu software a ukládání dat.
- příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
- osoby zajišťující pro správce marketingové služby, mailingové služby a cloudová úložiště.
Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci pouze příjemcům osobních údajů, kterými jsou poskytovatelé mailingových služeb, úložiště dat a souborů a analytických nástrojů.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem:
- zasláním e-mailu na donela@donela.eu  (pro všechny uvedené účely zpracování osobních údajů),
- kliknutím na možnost “odhlásit se můžete zde” v každém jednotlivém e‑mailovém obchodním sdělení (pro marketingové účely). 

Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není nutným požadavkem pro účely přímého marketingu, kdy poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

Webové stránky a soubory cookies

Naše stránky používají tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou uloženy v počítači, smartphonu či jiném zařízení, a které se používají ve Vašem prohlížeči. Informace cookies jsou anonymní, nejsou přímo vázány na Vaše jméno ani e-mailovou adresu.

Čas ponechání souborů cookies ve Vašem zařízení závisí na nastavení cookies ve Vašem PC a nastavení Vašeho prohlížeče. Nastavení používání souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit na Vámi vybrané typy.

Analytika

Z důvodu analýzy návštěvnosti a zlepšováni našich služeb, shromažďují tyto webové stránky i některé anonymní data, které mohou obsahovat Vaši IP adresu, druh internetového prohlížeče, typ operačního systému, typ používaného zařízení (např. osobní počítač, mobil). Tyto údaje shromažďujeme pomocí analytických nástrojů Google Analytics a Smartsupp. 

Bezpečnost údajů

Dodržujeme technické standardy běžné v IT sektoru týkající se ochrany a bezpečí dat. Jde zejména o zajištění nezbytné fyzické i elektronické ochrany zabraňující neoprávněnému přístupu a zneužití údajů (využíváme certifikát SSL). Přesto si vyhrazujeme právo odstoupit od záruky bezpečného nakládání s osobními údaji návštěvníků, v případě napadení severu neznámým pachatelem/hackerem. V takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese: donela@donela.eu.